Náš příběh

Něco málo z historie klubu...

Napsal: 1.3.2009 HILA Oton Zakladatel TK Elán Třinec

Úvod

Nikdy jsem si nemyslel při zakládání tanečního klubu v Třinci, že vydrží tak dlouho a co hlavní, že dosáhne tak dobrých výsledků. Jeho členové dosáhli mezinárodních tříd, dosáhli na tituly mistrů České republiky, reprezentovali na mistrovství Světa, Evropy, Evropské unie, Mistrovství střední Evropy, Světových a Evropských pohárech. Na soutěžích v České republice a mezinárodním poli dosáhli mnoha vítězství.

Před Elán

Na podzim roku 1981 a v zimě 1982 se dala dohromady parta mladých tance chtivých lidí při mládežnické organizaci zemědělského závodu v Třinci. Scházeli jsme se jeden krát týdně k nácviku tanců různých žánru, kde zároveň vznikla samospráva ve složení Zabystrzan Ivo, Pilchová Božena a Tomicová Jana. Už tenkrát jsme ale přemýšleli o zapojení tohoto kolektivu pro zatím bez názvu do tehdejšího ČSAST a zastřešení pod kulturní organizací.


Vznik a počátky Elánu - 1. taneční generace.

V květnu 1982 jsme v rámci Domu kultury Třineckých železáren podali písemný návrh už z novým názvem "TK Elán Třinec" na zřízení tanečního kolektivu zájmové umělecké činnosti při tehdejším Klubu mladých hutníků v Třinci. Vytýčili jsme si své poslání, úkoly a cíle včetně rozvrhu zkoušek. Dne 6.5.1982 jsme zaslali dopis na výbor severomoravské odbočky ČSAST, odkud jsme obdrželi evidenční zelenou kartu a přihlášku do ČSAST. Klub měl svého vedoucího, samosprávu, zkoušel 2 krát týdně po třech hodinách. Tréningová morálka byla ohromná, členská základna se rozrůstala náborem nových členů z tanečních kurzů, Elán v Třinci začínal být pojmem. Prvním soutěžním párem,který reprezentoval klub na taneční soutěži v Karviné byl Zbyňek Nieslanik-Libuše Misiarzová.V dubnu v roce 1984 přešel klub z KMH pod Společenský dům ROH TŽ a zároveň byl zřízen dětský taneční kolektiv "Mládí" pod vedení Jany Tomicové. Ve stejném roce naši absolVenti z tanečních kurzů Ivo Kaleta-Petra Szalová, Ladislav Mohyla-Šárka Moravcová na celostátní přehlídce v Kladně získali 1. a 2. místo. O rok později taneční páry Pilch - Tomicová, Snegon-Grutmanová, Gaj dzica- Kaszperová, Mohyl a- Tomicová, Kura- Trvalcová, Kaleta-Szalová měly na tehdejší dobu vynikající úroveň. Posledně jmenovaný pár se stal prvním mistrem Prahy v latině ve třídě B a v příštím roce získali třídu A v latině. Svědčí o tom vypracovaná zpráva pracovnice ZUČ o Elánu k 1.7.1985, kde se konstatuje, že jsme získali 26 návrhů do třídy C, 8 návrhů do třídy B, v klubu tančí 4. páry třídy C a 2. páry třídy B. Na soutěžích v Chebu, Lounech, Karviné a v Třinci jsme získali první místa. Do krajského kola soutěže tvořivosti mládeže jsme postoupili s předtančením Halabala Rock. V roce 1997 jsme se stali mistry Moravy družstev v latině, kde nás reprezentovaly další vynikající páry Foltýn-Ulbrichová, Szotkowski-Kuligová, Labaj-Jeřábková, Cemerek-Dudysová, Novák-Raszková.


Rozdělení tanečního klubu - 2. taneční generace.

V roce 1988 došlo k rozdělení tanečního klubu na dospělý a dětský. Členové dospělého klubu se přemístili do tréningových prostorů bývalého Lidového domu i s původním názvem pod vedení manželů Foltýnových. Dětská část klubu zůstala ve středu města ve Společenském domě pod vedením Otona Hily a s novým názvem TK Elán junior. Dětské páry zrály na základě velkého tréningového úsilí. Svědčí o tom vítězství v národní přehlídce s polkou" Čert ví proč?" a účast s formací na MČR v Mostě "Mix latina". V roce 1992 7 párů mělo vytančenoujuniorskou třídu B, 9 párů třídu C. V této době tančily juniorské páry i mezi dospělými, kde měly vytančené třídy D,C,B,A,M. Byly to velice pracovité páry jako Krejčí-Veselá, Straszak­-Kuligová, Kaleta-Ciencialová, Rubal-Jopková, Sikora-Gabryšová, Hila- Buzková. Výše jmenované páry dosáhly mezinárodní třídy ve standardních i latinskoamerických tancích, zúčastňovaly se soutěží doma i v zahraničí, tanečních lig, mistrovství ČR. Prvním třineckým mistrem České republiky byl taneční pár Marek Hila-Daniela Buzková ve standardu a vícemistrem v latině. Byl to jediný pár, který se zúčastnil mistrovství světa napřed v LA a v následujícím roce v ST. Dalším finálovým párem na MČR v LA byl Bogdan Sikora-Petra Gabryšová,a to 3. a 4. místem.


Období slávy - 3. taneční generace.

V této době již nastupovala další taneční generace tanečníků a to Bič-Marcišová, Zabystrzan-Szlaurová, Kaleta-Kaletová, Supik-Branna, Heczko-Konderlová, Pindor ­Konderlová, v pozdější době Olšar-Řehounková,Kopeć- Waniová, Krystek-Kalusová, Sztefek - Legerská, Klimánek- Legerská, Gajdzica- Palkovská, Boruta- Possingerová, Hasan-Mrózková, Kaleta-Powiesniková, Jaworski- Walaska. U některých párů došlo k výměně partnerek i partnerů. Mnoha jména patří minulosti, ale některá z nich úspěšně hájí barvy klubu. V Elánu jsme vychovali 15 párů mezinárodní třídy z toho 10 v ST a 5 v LA. Mistrem ČR se staly páry Marek Hila-Daniela Buzková v roce 1992,93,96, Pavel Bič-Silvie Konderlová v roce 1997,2001,2002, Petr Zabystrzan - ­Jitka Konderlová v roce 1998, Jan Supík-Martina Branna v roce 1997. Zvláštní pozornost si zaslouží družstva z Elánu, která na MČR, která byla 3x mistrem, 7x více mistrem, 9x třetí a mnoho krát na dalších finálových místech. Na mistrovstvích světa reprezentovalo celkem 15 párů, z toho 1 pár v LA, 2 páry v 10 tancích, 12 párů ve ST. Na dalších soutěžích jako ME, EP, SP, MSE, MED 10 párů. Absolutorium drží Pavel Bič-Silvie Konderlová, kteří 15x plnili reprezentační povinnosti.

Pokračování Elánu - 4. taneční generace.

V současné době registrujeme v Elánu 18 tanečních párů s licenci a 10 párů v přípravce. Kromě zavedených starších párů se nám objevují některé taneční talenty, které v letošním roce se na mistrovství ČR umístily ve finále jak v 10-ti, tak v LA tancích. Mezi ně patří Josef Krnáč-Lucie Wawrzaczová a Alexander Vajda - ­Katarzyna Niedobová. Ostatní dětské a juniorské páry dosáhly ve svých kategoriích nejvyšších tříd C a B. Naše filozofická koncepce spěje k tomu, že od podzimu letošního roku rozšíříme klub o dospělé páry z tanečních kurzů, které budeme připravovat na tzv. soutěže kategorie E, které každoročně se zúčastňují mistrovství republiky absolventů tanečních kurzů. Jejich taneční růst bude zabezpečen Hobby soutěžemi a v pozdějším období po získání licenci postupovými soutěžemi k získání tanečních tříd.

Elán a ostatní činnost - programy, soutěže, ocenění.

V průběhu let jsme vytvořili několik programů pro různá taneční vystoupení jak na různých společenských, kulturních a sportovních akcích, plesích a požadavků České televize, byly to programy pod názvem" Nálada v rytmu", "Ta naše písnička česká "James Bond 07" a "Stará Praha". Největší program "To jsemjá svoboda mladá" spolu s ostatními soubory v bývalém Společenském domě viděli diváci v Rusku, Německu, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Jugoslávii, kde jsme tančili tance a taneční scénky od České besedy až po rokenrol. První ročník soutěže pod názvem "Hutnické mládí" se již konal v roce 1984. Tato soutěž byla rozšířena o "Třineckého benjamínka". V roce 1992 se konalo v Třinci "Mistrovství Moravy a Slezska", dále mistrovství ČR družstev, standardních, latinskoamerických a 10-ti tancích v letech 1995, 1996,2000,2002, 2003 a 2004. Byli jsme organizátory čtyř ročníků soutěže v Nýdku pod názvem "Nýdecké léto-Cena Čantoryje" a pomáháme do této doby zorganizovat soutěž ,,0 cenu města Českého Těšína". Již v roce 1985 jsme obdrželi čestné uznání bývalým ONV ve Frýdku-Místku za veřejně prospěšnou činnost při rozvoji okresu. Na základě hlasování občanů města Třince, které vyhlásily týdeníky Horizont a Třinecký HutnÍk, obdržel učitel tance Hila Oton ocenění tzv. "Třinecký kobzol" v roce 1999 za kulturní počin v rámci patnácti let práce pro Elán. Stejné ocenění za nejlepší sportovní výkon, dále za reprezentaci města na národních a mezinárodních soutěžích obdržel v roce 2000 taneční klub Elán. Rovněž toto ocenění v roce 2004 za 3. místo na MČR v kombinaci tanců získal pár Gabriel Kopeé­Kateřina Kalusová. Velice si ceníme ocenění podnikem Třinecké železárny tzv. "Královnou ocel" v roce 1999, kdy Elán byl vyhlášen nejlepším sportovcem roku před třineckými hokejisty.

Dne 6.11.1995 jsme od bývalého Domu kultury v Třinci obdrželi dopis o osamostatnění kolektivu zájmově umělecké činnosti k 1.1.1996. Proto jsme zvolili právní formu na základě zákona číslo 248/95 Sb. a založili jsme "Obecně prospěšnou společnost Elán Třinec." Zakladatelem společnosti se stal Oton Hila, prvním předsedou správní rady byl ing. Měčislav Kaleta, předsedou dozorčí rady Mgr. Dagmar Bičová. Posláním společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb jako provozování zájmové činnosti v oblasti kultur, umění a sportu.

TK Elán Třinec z.s.
Všechna práva vyhrazena 2017
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky